Statue" you are an individual, commercial or an international client, we will combine our skill and expertise to deliver the best legal service and advice."

Lita Gale
Founder and Senior Partner

content banner
SPRAWY SPADKOWE (wills and probate)

sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek jak równiez o dzial spadku. Oferujemy ponadto kompleksowa pomoc w sprawach dotyczacych sporzadzania testamentów.